Preloader Close
Çarşamba 9:00 - 18:00
Kan Hastalıkları (Hematoloji)

Kan Hastalıkları (Hematoloji)

Kan, vücudun organ ve dokularını besleyen ve atıkları uzaklaştıran yaşamsal bir sıvıdır. Sağlıklı bir yetişkinin vücudunda 5-6 litre arası kan bulunur; toplam vücut ağırlığının % 7-8 ‘ ini teşkil etmektedir.

Kan, hücresel elemanlar denen Alyuvarlar, Akyuvarlar, Kan pulcukları ile, besin maddelerini içeren Plazma denen sarı sıvıdan oluşur. Kanın, yüzde ellisini kan hücreleri yüzde ellisini plazma oluşturur.

Kan hastalıkları ya kan hücrelerinin kemik iliğinden üretim sorunundan kaynaklanmaktadır veya üretilen hücrelerin değişik nedenler ile tüketilmesinden kaynaklanmaktadır.

Kan hastalıkları yani doğuştan gelen hastalıklar veya edinsel dediğimiz sonradan oluşan kan hastalıkları olarak ikiye ayrılır.

Doğuştan olan hastalıkların başında talasemi ve Hemoglobinopatiler, edinsel hastalıkların başında beslenme anemileri gelmektedir.

Kan hastalıkları iyi huylu ve kötü huylu olarak ta ayrılır. İyi huylu hastalıkların başın da başta demir eksikliği gibi, değişik kansızlık türleri var iken, kötü huylu hastalıkların başında değişik türleri olan kan kanserleri gelmektedir.


Kalıtsal Kan Hastalıkları

Talasemiler

 • Beta-Talasemi
 • Alfa – Talasemi

Hemoglobinopatiler

 • Orak Hücreli Anemi
 • Diğer anormal Hemoglobnopatiler

Eritrosit Membran Defektleri

Eritrosit Membran Defektleri

Kalıtsal Demir Yükü (Hemokromatozis )

Wiskott-Aldrich Sendromu

Kalıtsal Kemik iliği yetmezlikleri

Fankoni Aplastik Anemisi

 • Diamond Blackfan Anemisi
 • Shwachman-Diamond Sendromu
 • Diskeratozis Konjenita
 • Ağır Konjenital Nötropeni

Trombositopeniler

Trombozis

Von Willebrand hastalığı

Hemofililer

Myelofibrozis

Polisitemi

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri


Edinsel Kan Hastalıkları

Kemik İliği Malign Hastalıkları

Lösemiler

    Akut lösemiler

 • Akut Lenfoblastik Lösemiler
 • Akut Myeloblastik Lösemiler

    Kronik Lösemiler

 • Kronik Myeloid Lösemi
 • Kronik Lenfositer Lösemi

Edinsel Kemik İliği Yetmezlikleri

 • Anemi
 • Nötropeni
 • Trmobositopeni

Demir Eksikliği Anemisi

Megaloblastik Anemiler

 • Vitamin B12 eksikliği
 • Folik Asit Eksikliği

Trombositozlar

Son Güncelleme: 2023-04-10 18:41:08