Preloader Close
Salı 9:00 - 18:00
Hastalıklar Panelleri

Hastalıklar Panelleri

 • DERMATOLOJİ (CİLT) HASTALIKLARI PANELİ
 • DİYABET ve OBEZİTE PANELİ
 • EPİLEPSİ PANELİ
 • ERİTROSİT MEMBRAN BOZUKLUĞU PANELİ
 • HİPERKOLESTEROLEMİ PANELİ 
 • HOMOSİSTİNÜRİ PANELİ
 • İNFERTİLİTE PANELİ
 • KANSER PANELİ
 • KAPSAMLI KANSER PANELİ
 • KARDİYOLOJİ (KALP) HASTALIKLARI PANELİ
 • KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR RİSK PANELİ
 • KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ/ANEMİ PANELİ
 • MEME KANSERİ (BRCA1 ve BRCA2)
 • MEME ve OVER KANSER PANELİ
 • MİGREN PANELİ
 • MODY (Gençlerin Erişkin Başlangıçlı Diyabeti) PANELİ
 • MOLİBDEN KOFAKTÖR EKSİKLİĞİ PANELİ
 • NÖROLOJİK HASTALIKLAR PANELİ
 • NÖTROPENİ PANELİ
 • PERYODİK ATEŞ SENDROMLARI (Otoinflamatuvar Hastalık) PANELİ
 • POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI PANELİ
 • RETT SENDROMU PANELİ
 • TAŞIYICI TARAMA PANELİ
 • TROMBOFİLİ PANELİ (Faktör2, Faktör5, MTHFR, PAI, Faktör13)
 • YENİDOĞAN (yoğun bakım) HASTALIK PANELİ

Listede Olmayan Panel Testler İçin Lütfen Merkezimiz İle İletişime Geçiniz.

Son Güncelleme: 2023-04-10 21:59:49